De fotograaf achter de camera: CélineMK Fotografie (Leiden)

English below.

De fotograaf van CélineMK Fotografie: Céline (30).

Ik ben 30 jaar en een Franse artiest uit Lyon (FR), in het hart van de Rhone-Alpes regio waar ik ben opgegroeid. Sinds 7 jaar woon ik in Nederland met mijn gezin. Eigenlijk was het de bedoeling voor een korte periode in ons leven, maar blijkbaar had God andere plannen met ons.

Begin 2017 besloot ik om als fotograaf mijn eigen bedrijf te beginnen. Sindsdien voelt het voor mij als een vervulling van een lang gekoesterde droom.

Sinds 2014 ben ik moeder en kan ik zeggen dat de zwangerschap, bevalling en het worden van een moeder mij sterker heeft gemaakt en meer lef heeft gegeven. Mijn man gaf me het vertrouwen en mijn dochter de bevestiging om het rolmodel te worden voor haar waar zij tegenop kan kijken later in haar leven.

Lifestyle fotograaf

Ik ben een lifestyle fotograaf. Mijn fotografie draait om het zo dicht mogelijk te komen bij de realiteit als mogelijk. Ik wil mijn klanten helpen om vast te leggen wat ze zien: de sfeer, de chemie die onstaat in een “vrije” omgeving, buiten, binnen, en altijd in natuurlijk licht.

“Het moment vastleggen, zodat het blijft voor altijd…”

Recentelijk had ik een geweldige ervaring als fotograaf bij het vastleggen van een bevalling; wat een bijzondere kans. Mijn doel was om de sfeer in de kamer vast te leggen, de emotie in de ogen van de oma, de liefde en kracht tussen de vader en de moeder en de support gegeven door de vader aan de moeder. En natuurlijk, de eerste reactie van de ouders bij het zien van hun baby. Het was een emotionele gebeurtenis, iets wat ik graag vastleg voor mijn klanten en waar ik naar op zoek ben als fotograaf.

“Ik focus me op het vastleggen van de herinneringen… zodat jij je kan focussen op het maken ervan.”

Newborn session

Gedurende een “newborn session”, gebruik ik de materialen en elementen aanwezig in jouw eigen omgeving, in de comfort van jouw huis, zodat de foto’s jouw leven representeren en kenmerkend voor jou zijn.

Ik houd niet van een gemaakte setting. Als mijn klanten oncomfortabel zijn dan vraag ik ze om te doen zoals ze dagelijks zouden bezig zijn. Geen gemaakte lachen, gewoon natuurlijke alledaagse situaties. Afhankelijk van wat jij wil natuurlijk, kan ik aanvullende houdingen en situaties als suggestie geven, en zal ik leiden, om te komen naar de foto’s die jij zoekt. Ik ben gedreven in het vastleggen van het onverwachte, want heb je wel eens gehoopt hebt dat dat “ene” snelle moment vastgelegd zou worden voor een langere tijd? Dit is wat ik hoop voor jou vast te leggen.

Ik ben verliefd op details, kleine “chubby” handjes, kleine teentjes, grote ontdekkende ogen. Details in een babykamer, in het huis, iets wat jou later zal herinneren aan de tijd dat jouw kind zo klein was en dat je dacht dat de wereld veel te groot voor hem/haar zou zijn.

Zwart-wit fotografie

In het bijzonder houd ik van zwart-wit fotografie, en geloof ik dat deze stijl situaties in perspectief goed neerzet. Het laat momenten anders zien, zodat het essentiële, en alleen het essentiële in het oog springt. Ik gebruik ook mijn oude jaren ’70 Minolta filmcamera van tijd tot tijd om met zwart-wit te fotograferen. Dit zorgt voor speciale en unieke foto’s.

Voor mij is een foto meer dan een leuk ding om naar te kijken in een lijst. Het brengt een herinnering tot leven en representeert een moment van liefde. Het omlijst een intieme relatie tussen twee schepsels… Een liefdevolle aanraking van een moeder wanneer ze haar pasgeboren baby vasthoudt, of twee verliefde mensen die elkaar omhelsen met volle emotie in hun ogen.

Deze kleine momenten zijn zo dierbaar, dat je ze niet kan laten gaan.
Door mijn fotografie ben ik in staat om deze momenten vast te leggen, zodat ze blijvend zijn.

CélineMK Fotografie

Céline is Engels- en Franstalig.

Naam: Céline
Woonachtig: Leiden
Bedrijfsnaam: CélineMK Fotografie
Instagram & Facebook
Telefoonnummer: 06 42 99 36 82
E-mail: celinemk.art@gmail.com
Website CélineMK

“ Because we all are special, we all deserve to feel like the unique being we truly are” – CélineMK


English version

The photographer: Céline (30).

I’m a 30-year-old French artist from Lyon France, in the heart of the Rhone-Alpes region where I grew up. Since 7 years I’ve been living in the Netherlands with my family, and though it was meant to be a short-term situation in our lives, it seems like God had other plans.

In early 2017 I decided to create my own photography company, and I have felt like I was fulfilling my long time dream ever since.

I’m a mother since 2014, and I can say that becoming a mother through maternity and delivery really made me stronger and more daring. My husband gave me the confidence, and my daughter the assurance to become the role model I want her to look up to later in life!

Lifestyle photographer

I am a Lifestyle photographer. My photography thrives in being as close to reality as possible. I want to help capture what they see; the atmosphere, the alchemy that happens in a “free” environment, outdoor, indoor, and always in natural light.

“Capture this moment, so it lasts forever…”

Recently I had the amazing experience to capture a birth and what an incredible opportunity.
My goal was to capture the atmosphere in the room, the emotion in the grand mother’s eyes, the love and strength between the father and mother, and the father supporting his partner through it all. And of course, the reaction of the parents, seeing their child for the very first time. Everything was very moving, and this is what I am looking for and love to capture for my clients.

“I focus on capturing your memories… so that you can focus on making them.”

Newborn session

During a newborn session, I use material and elements from your own surroundings in the comfort of your home, so that the photos represent your life, and truly belong to you.

I am not looking for staged situation. If my clients are uncomfortable, I simply ask them to be the way they are every day. No need to fake smile, just your natural self is what I’m looking for. Depending on what you want of course, I can suggest complementary postures and situations, and will lead you in order to get the photos you’re looking for. I am passionate about capturing the unexpected, because didn’t you ever hope for that “one” brief moment could be captured to enjoy it longer? This what I wish to capture for you.

I am in love with details, little chubby hands, tiny toes, big discovering eyes.
Details in a baby’s room, in the house, anything that will later remind you, of those times when your child was so small that you thought the world was way to big for her/him.

Black & white photography

I especially love black and white photography, and believe that it brings situations into perspective. It shows moments differently, as if the essential, and only the essential was brought up to the eye.
I also use my old 70’s Minolta film camera from time to time with black & white film. This makes for special unique photos.

To me a picture is more than a nice thing to look at in a frame. It brings your memories to life and represents true moments of love. It frames the intimate space between two beings…
a sweet mother’s touch when holding her newborn baby, or two love birds cuddling with deep emotion in their eyes.

These little moments are so precious, and you can’t let them slip away.
Through my photography, I am able to capture this moment so it lasts forever.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.